Úprava vody2019-09-04T20:54:18+00:00

Proč upravovat pH a tvrdost vody?

S tvrdou závlahovou vodou se obtížně pracuje, protože vysoký obsah hydrogenuhličitanů, vápníku a hořčíku snadno způsobuje tvorbu nerozpustných usazenin, které ucpávají závlahový systém. Vysoké pH půdy (např. na vápenatém podloží) také zhoršuje příjem živin. Nerozpustné sloučeniny Ca a Mg se netvoří pouze, pokud je pH závlahové vody neustále udržováno za hranicí kyselosti. Proto zemědělci pro snížení pH běžně přidávají do závlahové vody kyseliny. Stejného výsledku však lze nyní dosáhnout s použitím hnojiva Nova PeKacid, přičemž odpadá dodatečné použití nebezpečných kapalných kyselin.

Co je PeKacid?

Jedná se o monokrystalické, silně okyselující, vodorozpustné hnojivo s obsahem fosforu a draslíku, které je určeno k fertigaci v podmínkách s tvrdou vodou či vápenatou půdou, pro polní aplikace i kultury pěstované bez substrátu. Nova PeKacid je v podstatě kyselina v pevném skupenství, která v sobě spojuje výhody a účinek kyseliny fosforečné se snadnou a bezpečnou manipulací s krystalickým hnojivem. Nova PeKacid neobsahuje chloridy ani sodík, a proto se hodí i pro ty nejcitlivější rostliny.

PeKacid
snižuje pH

PeKacid

Nova PeKacid je v podstatě kyselina v pevném skupenství, která v sobě spojuje výhody a účinek kyseliny fosforečné se snadnou a bezpečnou manipulací s krystalickým hnojivem. Nova Pekacid se doporučuje jak k použití pro kultury pěstované bez půdy, tak i pro polní aplikace a lze jej dobře kombinovat s dalšími hnojivy jako nástroj pro zajištění vápníku, hořčíku a dalších mikroživin.

 • Snižuje pH vody a půdy
  čímž zlepšuje příjem živin a zvyšuje výnosy i kvalitu plodin

 • Podporuje příjem (stopových) prvků v zásaditých půdách (pH >7)

 • Podporuje příjem (půdního) fosforu
  a dodává rostlině ihned dostupné ortofosfáty

Jak dokáže PeKacid snížit pH vody?

PeKacid čistí
závlahový systém

Čištění závlahového systému

Nova PeKacid zajistí kyselé podmínky, které neutralizují a rozpouštějí hydrogenuhličitany, čímž se přechází problémům s tvorbou usazenin a ucpávání trysek, vedení a kapačů závlahového systému. Má to mnoho výhod jako je delší životnost závlahového systému, jednotná a účinná distribuce vody a hnojiv, méně práce a méně riskatní manipulace s nebezpečnými kapalnými kyselinami.

Díky svojí kyselosti zabraňuje Nova Pekacid ucpávání závlahového systému a podporuje příjem živin. Má velmi silný okyselující účinek – 1 kg produktu Nova PeKacid dokáže neutralizova 240 g HCO3– a zároveň dodá 600 g P2O5 a 200 g K2O.

 • Čistí závlahové/fertigační systémy
  a zajišťuje tak jejich maximální účinnost. Rozpouští sraženiny v kapkovačích, což umožňuje správný průtok

Jak použít PeKacid k vyčištění ucpaného závlahového systému?

Pro vyčištění ucpaného závlahového systému pomocí PeKacidu postupujte dle následujícího návodu:
Příklad: Použijte 5 kg Nova PeKacidu na každý m3 vody

 • Vypočítejte hodinový průtok v systému
 • Čas potřebný pro aplikaci produktu Nova PeKacid je 15 minut
 • Vypočítejte množství vody, které systémem proteče za 15 minut
 • Průtok je 6 m3 za hodinu
  • 1,5 m3 (6 x 0,25) proteče za 15 minut
  • 5 kg produktu Nova PeKacid x 1,5 m3=7,5 kg
  • 7,5 kg produktu Nova PeKacid po dobu 15 minut je v tomto případě nutných k vyčištění kapačů.

Čištění závlahových
systémů

Zanesený systém

Proces čištění

Vyčištěný závlahový systém

Go to Top