Půdní kondicionér H2Flo2019-09-04T20:53:57+00:00

Co je půdní kondicionér?

Půdní kondicionér je látka, která vytváří v půdě prostředí, která napomáhá rovnoměrnému pohybu vody a zlepšuje účinek závlahy.

Proč používat půdní kondicionér?

Zemědělství se v současné době podílí na celkové spotřebě sladké vody asi 70%. Proto je úspora vody velmi aktuálním tématem. K jeho řešení může přispět i použití půdního kondicionéru. Tento produkt zajistí lepší rozptýlení vody s rozpuštěnými živinami v půdním profilu, čímž podporuje optimální rozvoj kořenového systému a tím i vitálnější růst rostlin. To je velmi důležité v situacích, kdy je půda suchá, např. při nových výsadbách nebo pokud se pravidelně nezavlažuje. Voda pak často vytváří na povrchu kaluže, nebo stéká po povrchu či na dno kontejneru, aniž by pronikla do pěstebního média. V obou těchto případech je k závlaze zapotřebí další vody a tento stav lze eliminovat použitím půdního kondicionéru. Při jeho použití se dosáhne lepšího poměru voda/vzduch, který je nezbytný pro optimální vývoj rostlin. Pokud substrát nebo půda mezi jednotlivými zavlažovacími cykly vyschne, při použití půdního kondicionéru po zalití opět rychle a rovnoměrně zvlhne. Lze tak výrazně snížit čas nutný k tomu, aby voda pronikla do půdy, což při každém zalití šetří čas a peníze.

H2Flo

Půdní kondicionér

Půdní kondicionér H2Flo

H2Flo je jedinečná kapalná směs povrchově aktivních látek, která napomáhá tomu, aby voda snadněji a účinněji pronikala do půdy a udržela se déle v kořenové zóně. Účinnou látkou jsou v případě H2Flo neiontové blok-kopolymery, které se díky absenci náboje snadno váží na částice půdy v kořenové zóně rostlin a zlepšují tak jejich schopnost zadržet vodu. Dlouhé řetězce těchto kopolymerů se rozkládají postupně, a proto účinek H2Flo v půdě přetrvává až jeden měsíc po aplikaci. Produkt je biologicky zcela rozložitelný a splňuje v tomto ohledu požadavky evropského nařízení ES 648/2004 týkající se biologické rozložitelnosti.

Půdní kondicionér H2Flo lze aplikovat pomocí kapkové závlahy či závlahy shora jako počáteční půdní smáčedlo nebo v průběhu běžného fertigačního cyklu, kdy má rovněž pozitivní vliv na distribuci hnojiva v půdě, a tudíž i na vyvážené hodnoty EC. Svým působením také předchází tvorbě vodoodpudivých míst a jejich utužování. Nejlépe působí na lehkých písčitých půdách s obsahem organické hmoty menším než 2%.

  • Výrazně snižuje požadavky na závlahu

  • Lze použít společně s hnojivy

  • Rychle účinkuje ve všech typech substrátů a půd

  • Proniká a rozptyluje se po celé kořenové zóně, ne pouze na povrchu půdy

  • Produkt s vysokou koncentrací;
    vynikající výsledky díky 88% obsahu povrchově aktivní látky

Princip H2Flo

Go to Top