Pěstuji brambory2019-09-04T20:52:39+00:00

Specifika plodiny

Půda

Brambory se pěstují na širokém spektru půd, od písčitých po jílovité. Nejlépe prospívají při pH půdy v rozmezí 5,5 až 6,7. Při příliš vysokém pH (nad 7,5) může vznikat nedostatek fosforu ale i dalších mikroživin. Při vysokém pH jsou brambory rovněž náchylné ke strupovitosti způsobené bakterií Streptomyces scabies. Optimální podmínkou pro řádný rozvoj kořenového systému a nasazení hlíz jsou dobře odvodněné a provzdušněné půdy a teploty v rozmezí od 15 do 20°C.

Ideální pH

Zanesený systém

Teplota

K vegetativnímu růstu dochází při teplotách od 7 do 35°C, ale optimální podmínky nástávají při 20–27°C. Krátké dny pomáhají v tvorbě hlíz a naopak dlouhé dny ji oddalují.

Ideální teplota

Zanesený systém

Výživa

K výživě brambor lze přistupovat různými způsoby. Nejběžnější je aplikace granulovaných hnojiv buď rozhozem nebo do řádku. Při aplikaci do řádku se doporučuje umístit hnojivo alespoň 5–10cm od hlízy, aby nedocházelo ke zbytečné zátěži mladého kořenového systému vysokými hodnotami EC. Často se používá kapková závlaha a živiny lze účinně aplikovat dle potřeb rostliny v každé růstové fázi. Fertigaci lze rovněž úspěšně provádět pomocí rozprašovačů a systému pro závlahu shora. Rovněž se při hnojení brambor často používá listová výživa vzhledem k možnosti kombinovat ji s aplikací přípravků na ochranu rostlin. Listová výživa může rostliny podpořit v konkrétní růstové fázy a posílit je v případě potřeby (např. sucho, horka, chladná půda, choroby a nedostatky živin).

Naše řešení s našimi speciálními hnojivy

Hnojiva s řízeným uvolňováním živin

Složení (%) / Dávkování / Doba působení / Obalované živiny % Doba / způsob aplikace Poznámka
Agromaster
12-5-20+2CaO+4MgO+35SO3
,
1-2-M, 40%N
800–1000 kg/ha
——– nebo ————-
Agromaster
10-5-23+2CaO+5MgO+29SO3
2-3M, 61%N
800–1000 kg/ha
před sadbou / rozhozem nebo do řádku pro sadbové brambory a/nebo
ranné a středně ranné odrůdypro středně pozdní a pozdní odrůdy
Agromaster Start Mini
21-21-5+2MgO+15SO3
2-3M, 40%N
25–30 kg/ha
před sadbou / do řádku (blízko hlízy) jako doplněk k běžné základní výživě

Listová výživa

Složení (%) / Dávkování Doba / způsob aplikace
H2Flo, půdní kondicionér pro zadržení a lepší distribuci vody v půdě,
1,2–2,4 l/ha – první aplikace
0,6–1,2 l/ha – pravidelná měsíční aplikace
Celkový objem vody při postřiku – 1000 l/ha
postřikem při sadbě, poté aplikovat každý měsíc, dokud se řádky neuzavřou

závlahou – aplikovat až do sklizně

Agroleaf Power High P – 12-52-5+TE / 3–5 kg/ha
——– nebo ————-
Agroleaf Liquid High P – 5-25-5+TE / 3–6 l/ha
1–2 aplikace na list před a při nasazení hlíz
Agroleaf Special Mn – 12% Mn EDTA / 0,3–0,5 kg/ha
——– nebo ————-
Agroleaf Liquid Manganese – 6% / 1–2 l/ha
1 aplikace při nasazení hlíz / na list
Agroleaf Power Total – 20-20-20+TE / 3–5 kg/ha
Agroleaf Power Magnesium – 10-5-10+16MgO+32SO3+TE / 5 kg/ha
——– nebo ————-
Agroleaf Liquid Balance – 10-10-10+TE / 3–6 l/ha
Agroleaf Liquid Magnesium – 10% MgO / 3–6 l/ha
1–2 aplikace na list na konci kvetení
Agroleaf Power High K – 15-10-31+TE / 3–5 kg/ha
——– nebo ————-
Agroleaf Liquid High K – 8-8-16+TE / 3–6 l/ha
několik aplikací na list ve fázi nalévání hlíz a 2–3 týdny před likvidací natě