Hnojiva pro zemědělství2020-03-11T12:48:37+00:00

Agromaster – hnojivo s řízeným uvolňováním živin

Hnojiva musejí optimálně fungovat každý den po celou sezónu. Agromaster je kombinací vyspělé technologie ICL a zvláště vybraných granulí konvenčního hnojiva. Tato výjimečně účinná kombinace zajišťuje řízené uvolňování dusíku i vysoce kvalitní výkon prostřednictvím jediného uniformního produktu.

Proč používat hnojiva s řízeným uvolňováním živin

Hnojiva s řízeným uvolňováním živin (CRF) hrají důležitou roli při zvyšování výnosů, snižování ztrát živin a zjednodušování aplikace hnojiv. Tyto produkty pomáhají regulovat obsah živin v průběhu pěstebního cyklu rostlin. Mladé rostliny nejsou poškozeny ani vystaveny stresu z nadbytečného obsahu soli a dospělé rostliny mají dostatek živin, které jim postačují až do konce pěstebního cyklu. Jednoduchá a jediná aplikace CRF hnojiv zajistí cílenou výživu, jejímž výsledkem jsou zdravé rostliny jednotného vzrůstu s optimálními výnosy. S minimální námahou dosáhnete optimálních výsledků.

Jak to funguje

Hnojiva s řízeným uvolňováním živin jsou hnojiva s granulemi obalenými polopropustným obalem (jistým druhem membrány). Po aplikaci pronikne polopropustným obalem voda a začne živiny obsažené v granuli rozpouštět. Živiny se začnou uvolňovat, jakmile dojde k jejich částečnému rozpuštění. Díky rozdílům v osmotickém tlaku začne probíhat proces, který připomíná čerpadlo. Rostlina je schopna přijmout uvolněné živiny.

Agromaster

hnojiva s řízeným

uvolňováním

živin

Agromaster

Potřebujete dobře fungující program výživy, který zvýší produktivitu plodiny a zajistí vašemu podniku zisk. Pro tento účel vytvořila společnost ICL produkt Agromaster – hnojivo s řízeným uvolňováním živin, které v sobě kombinuje rychlé počáteční uvolnění živin s uvolňováním živin v obalu po delší časové období.

Agromaster je kombinací pokročilé obalovací technologie od společnosti ICL a speciálně vybraných granulí konvenčního hnojiva. Tato účinná kombinace poskytuje řízené uvolňování živin a vynikající výkon v jednom jediném výrobku.

 • Větší nebo stejné výnosy
  s menším množstvím anorganických hnojiv díky neustálému přísunu živin.

 • Snažší použití, méně práce,
  menší utužení půdy díky méně častým polním aplikacím.

 • Živiny se méně vymývají,
  a proto je šetrnější k životnímu prostředí.

 • Jednotný vzhled
  díky řízené výživě

 • Rychlý počáteční přísun živin,
  ideální pro rychle rostoucí plodiny.

Hnojiva ICL v praxi – precizní zemědělství na holandské farmě

Moderní technologie E-Max

Technologie uvolňování živin E-Max spočívá v polymerovém obalu granule, který zdokonaluje účinnost využití živin. K uvolňování živin dochází na základě určité vlhkosti a teploty, což rovněž umožňuje předpovědět dobu působení. Vlivem teploty reguluje polopropustný obal množství živin uvolněných každý den. Při vyšších teplotách probíhá uvolňování živin rychleji. Při nižších teplotách probíhá pomaleji, v souladu s nutričními potřebami rostliny.

Go to Top